Vodarenska spolocnost Sladkovicovo

O firme

O firme Aktuality
Cena stocneho
fakturacia stocneho
Vodárenska spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o., ktorá vznikla v roku 2010 rozčlenením činností Technického a bytového podniku Sládkovičovo, spol. s r.o.. Vodárenská spoločnosť je vo vlastníctve mesta Sládkovičovo, ktoré ju prostredníctvom mestského zastupiteľstva vo funkcii predstavenstva riadi a dozerá na jej činnosť. Hlavnou oblasťou pôsobenia je zabezpečenie kanalizácie a čistenia odpadových vôd mesta Sládkovičovo. V prevádzke spoločnosti sa nachádza mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd (ďalej len ČOV), ktorá má kapacitu 367 m3/deň. Úlohou spoločnosti je odvádzanie odpadových vôd na ČOV prostredníctvom kanalizačnej siete o dĺžke 8,8 km. Kvalita čistoty odpadových vôd zabezpečovaná čistiarňou spĺňa všetky kritéria stanovené vyhláškou a rozhodnutím Obvodného úradu pre životné prostredie. Obchodné podmienky spoločnosti sú stanovené v súlade so zákonom č. 442/2002 Zz..

dokumenty a tlaciva
caste otazky
zverejnovanie
zverejnovanie objednavok
zverejnovanie zmluv
zverejnovanie faktur
fotogaleria
havarijne linky
napiste nam
kontakty