Vodarenska spolocnost Sladkovicovo

Cena stočného

O firme Aktuality
Cena stocneho
fakturacia stocneho
Pre obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia do 31.12.2023 stanovil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojim rozhodnutím
výšku stočného na 1,4720 € + DPH, t.j. 1,77 
/ m3 s DPH.

Objem stočného sa stanovuje kvartálne na základe údajov stavu vodomera spotreby vody, t. j. vodného. V prípade, ak producent odpadových vôd má vlastný zdroj pitnej vody a nemá vodomer, sa stanovuje výška stočného podľa Zákona č. 250/2012 Z.z. a vyhlášky č. 397/2003 a to nasledovne: min. 34 m3/osoba/rok + hospodárske zvieratá.


ÚRSO rozhodnutie pre rok 2023 od 06.2023
ÚRSO rozhodnutie pre rok 2023 do 06.2023
ÚRSO rozhodnutie pre rok 2020
ÚRSO rozhodnutie pre rok 2017
ÚRSO rozhodnutie pre rok 2014
ÚRSO rozhodnutie pre rok 2013
ÚRSO rozhodnutie pre rok 2012

dokumenty a tlaciva
caste otazky
zverejnovanie
zverejnovanie objednavok
zverejnovanie zmluv
zverejnovanie faktur
fotogaleria
havarijne linky
napiste nam
kontakty