Vodarenska spolocnost Sladkovicovo

Cena stočného

O firme Aktuality
Cena stocneho
fakturacia stocneho
Pre obdobie od 10.8.2020 do 31.12.2021 stanovil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojim rozhodnutím výšku stočného na 1,1943 EUR + DPH, t.j. 1,43 EUR/ m3.

Objem stočného sa stanovuje kvartálne na základe údajov stavu vodomera spotreby vody, t. j. vodného. V prípade, ak producent odpadových vôd má vlastný zdroj pitnej vody a nemá vodomer, sa stanovuje výška stočného podľa Zákona č. 250/2012 Z.z. a vyhlášky č. 397/2003 a to nasledovne: min. 34 m3/osoba/rok + hospodárske zvieratá.


ÚRSO rozhodnutie pre rok 2020
ÚRSO rozhodnutie pre rok 2017
ÚRSO rozhodnutie pre rok 2014
ÚRSO rozhodnutie pre rok 2013
ÚRSO rozhodnutie pre rok 2012

dokumenty a tlaciva
caste otazky
zverejnovanie
zverejnovanie objednavok
zverejnovanie zmluv
zverejnovanie faktur
fotogaleria
havarijne linky
napiste nam
kontakty